صفحه اصلی

جامعه مترجمان رسمی ایران

جامعه مترجمان رسمی

جامعه مترجمان رسمی ایران بعد از آنکه در آبان سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ پروانه فعالیت رسمی و ثبت رسمی گردید، دوران جدیدی از فعالیت خود را در چارچوب اساسنامه و آئین نامه جدید با هدف ساماندهی مترجمان رسمی، ارتقاء کیفی این حرفه، تحکیم پیوند میان اعضاء و دفاع از حقوق و منافع صنفی مترجمان رسمی آغاز نمود.

جامعه مترجمان رسمی ایران
دوره آمادگی آزمون مترجمی رسمی (ثبت نام و جزئیات دوره) - برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید
جامعه مترجمان رسمی ایران
جامعه مترجمان رسمی ایران
برای اطلاعات بیشتر به منو "راهنما" مراجعه شود
مهمان - مدیر سایت
روح آن مرحوم قرین رحمت باد